29/01/21  Tin tức từ Phòng  29
Công văn Phòng chống dịch Covid 19
 29/09/20  Hoạt động - Sự kiện  4243
Công văn tuyên truyền An toàn giao thông cho học sinh năm học 2020-2021
 10/08/20  Tin tức - Sự kiện  6543
Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải. 
 07/08/20  Tin tức - Sự kiện  6591
Bộ Thông tin và Truyền thông xác định 10 biện pháp tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone