HS trường Tiểu học Tây Giang chia sẻ cùng các bác sỹ, nhân viên viên y tế

HS lớp 3D vẽ tranh, viết thư chia sẻ cùng các bác sỹ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch.

HS lớp 3D vẽ tranh, viết thư chia sẻ cùng các bác sỹ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch.

 

 

Bài viết liên quan