HS trường Tiểu học Tây Giang chia sẻ cùng các bác sỹ, nhân viên viên y tế

Học sinh trường Tiểu học Tây Giang vẽ tranh, viết thư gửi các bác sỹ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch.

Học sinh trường Tiểu học Tây Giang vẽ tranh, viết thư gửi các bác sỹ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch.

 

 

Bài viết liên quan