Hình ảnh về công tác nuôi ăn bán trú trường TH Tây Giang

Một số bình ảnh về công tác nuôi ăn bán trú của trường Tiểu học tây Giang

Hình ảnh về công tác nuôi ăn bán trú của trường Tiểu học Tây Giang

Bài viết liên quan