Ảnh học sinh lao động

HS trường TH Tây Giang lao động vệ sinh đình làng  - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia

 

 

 

Bài viết liên quan