15/04/21  Tin của trường  4
Trường Tiểu học Tây Giang tổ chức hội nghị bỏ phiếu lựa chọn SGK lớp 2 năm học 2021 - 2022
 15/04/21  Tin của trường  5
Trường Tiểu học Tây Giang tổ chức cho GV tập huấn tài liệu LSĐP Thái Bình
 15/04/21  Tin của trường  7
Trường Tiểu học Tây Giang tổ chức cho học sinh tìm hiểu ATGT
 01/04/21  Tin của trường  4
Trường Tiểu học Tây Giang tổ chức cho HS thi Trạng Nguyên Tiếng Việt
 30/03/21  Tin của trường  2
Hoạt động ngoài giờ của trường Tiểu học Tây Giang
 30/03/21  Tin của trường  2
Một số bình ảnh về công tác nuôi ăn bán trú của trường Tiểu học tây Giang