Tặng quà cho GV nghỉ hưu

Năm 2019, trường Th Tây Giang chia tay cô giáo đã đến tuổi nghỉ hưu

 

Tặng quà cho GV nghỉ hưu

Chủ tich CĐ Đỗ Thị Hạnh tặng quà cho GV nghỉ hưu

Đồng chí Lương Ngọc Hà - BTCB - Hiệu trưởng tặng quà cho đ/c Phạm Thị Luyến

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan