21/09/21  Tin của trường  5
Liên đội trường Tiểu học Tây Giang tổ chức cho học sinh đón Tết Trung thu tại trường.
 05/09/21  Tin của trường  16
Trường Tiểu học Tây Giang chào đón năm học 2021-2022.
 16/07/21  Tin của trường  43
HS trường TH Tây Giang vẽ tranh tuyên truyền
 16/07/21  Tin của trường  43
HS trường Tiểu học Tây Giang tích cực vẽ tranh tuyên truyền về dịch covid19.
 15/06/21  Tin của trường  2
HS lớp 3D vẽ tranh, viết thư chia sẻ cùng các bác sỹ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch.
 15/06/21  Tin của trường  54
Học sinh trường Tiểu học Tây Giang vẽ tranh, viết thư gửi các bác sỹ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch.