Nguyễn Minh Hùng - Lớp 3C vẽ tranh và tuyên truyền về dịch covid19

HS trường Tiểu học Tây Giang vẽ tranh và tuyên truyền về dịch covid19, chia sẻ cùng các bác sỹ, nhân viên y tế đang căng mình chống dịch.