TRƯỜNG TH TÂY GIANG
DANH SÁCH CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC
CUỐI NĂM HỌC 2017 -2018
          
TTHỌ TÊN GVTC1TC2TC3TC4TC5TỔNGXẾP LOẠIGHI CHÚ
1Trần Thị Lan        
2Trần Thị Hiền        
3Trần Thị Nhung        
4Phạm Thị Hiền        
5Tô Thị Thu Lan        
6Tạ Thị Quế        
7Lê Ngọc Lan        
8Vũ Thị Quế         
9Nguyễn Thị Thúy        
10Trần Thị Ánh Nguyệt        
11Đỗ Thị Hanh        
12Nguyễn Thị Hiền         
13Tạ Thúy Hường        
14Tô Thị Hằng        
15Nguyễn Thị Hiên        
16Phạm Thị Luyến        
17Trần Thị Thu Hà        
18Lương Thị Nhung        
19Nguyễn Thị Hà        
20Đinh Thị Nguyên        
21Ngô Thị Lan Anh        
22Nguyễn Thị Điệp        
23Nguyễn Thị Loan        
24Nguyễn Thị Hương        
25Lương Thị Lý        
26Nguyễn Thị Hằng        
27Phạm Thị Mừng        
28Trần Thị Tố Uyên        
29Trần Thị Hồng Thắm        
30Khiếu Thị Tươi        
31Trần Thị Thủy        
32Đỗ Văn Tự